Ugnies įkūrimas

Kaip užkurti krosnelę

Prieš pradėdami naudotis Morso krosnele, perskaitykite ir įsidėmėkite keletą svarbių dalykų.
Pirmus du kartus krosnelėje užkurtą ugnį prižiūrėkite, kad ji būtų maža, leiskite krosnelei įkaisti ir tik po to kurkite didesnę ugnį.
Oro kontrolės parametrai, ugnies užkūrimo būdai ir krosnelės degimo intervalai skirsis priklausomai nuo kamino traukos, vėjo krypties, klimato sąlygų, šilumos poreikio ir kuro sunaudojimo. Todėl galite užtrukti ilgesnį laiką, kol visiškai susipažinsite su krosnele ir jos veikimo principais, bei išmoksite teisingai ją naudotis įvairiomis sąlygomis.
Net jeigu jūsų Morso krosnelė gali deginti beveik visas medienos rūšis, jokiu būdu nenaudokite drėgnos arba šviežios medienos. Mediena turi būti džiovinama bent 1 metus, pageidautina 2 metus, atvirame ore. Jeigu mediena greitai džiūna, po medžio nukirtimo iškarto sukapokite medieną.
Niekada nenaudokite į upės arba ežero krantą imestos medienos, nes tokios rūšies mediena paprastai sukaupia savyje didelį druskos kiekį, kuris kenkia krosnelei ir kaminui. Impregnuota mediena, laminatas ir MDP gali išskirti nuodingas dujas ir dūmus, todėl nenaudokite jų kaip kuro pakaitalo.
Malkas, kurių skersmuo didesnis kaip 10 cm, visada sukapokite į smulkesnes dalis.
Sukapotos malkos turėtų būti pakankamai trumpos, kad tilptų ugniadėžėje ir galėtų gulėti virš žarijų su 1 iki 2 cm oro tarpu. Jeigu norite, kad malkos degtų veiksmingai, naudokite medžio gabalus, kurių ilgis yra apie 25 cm ir svoris apie 0,5 kg.
Pats ekologiškiausias malkų uždegimo būdas vadinamas "aukštyn-žemyn". Tokiu būdu kameroje patalpinama santykinai didesnė malkų krūva. Dujos dega pamažu, o ugnis po truputį skinasi kelią tarp šiuo būdu sudėtų malkų. Šis metodas pavaizduotas žemiau.

 

1.Kaip užkurti krosnelę.
Paveikslėlyje nurodyti įrankiai, kurių jums reikia:
• 2 idegtukai
• Apie 1-1,5 kg kapotų malkų
• 1 kg sausos medienos

2.Krosnelės kameros apačioje visada turėtų būti izoliacinis pelenų sluoksnis, likęs nuo preito krosnelės užkūrimo.

• 2-3 cm pelenų sluoksnis yra tinkamas medienos pagrindas.
• Sudėkite keleta malkų į krosnelės vidų (maždaug ½ kilogramo).

3.Sudėkite visas smulkias malkas

• Sudėkite maždaug 1 kg sauso kuro ant malkų viršaus.

Taip pat pora sauso kuro gabaliuku sudėkite malkų "piramindės" viduryje.


4.    Uždekite sausą kurą

5.    Palikite krosnelei antrinį oro tiekimą
• liepsnos iš viršaus lėtai slinks žemyn.                                                        

6.Jei reikia palikite praviras dureles
• Po 5-10 minučių kai pro kaminą pradės 
kilti dūmai, dureles galite uždaryti.

7.    Žarijos        
• Maždaug po 45-60 minučių kai užges paskutinė                                       
liepsna, susformuos geras žarijų sluoksnis.
Daugiau malkų pridėti galite tol, kol degs paskutinės                                  
žarijos. Žarijoms tolygiai paskirstyti naudokite 
žarsteklį.                                                                                                                                                                                                            

8.Pastovus kūrenimas

• Iš naujo įdėkite tris medienos gabalus
(maždaug 0,5 kg), kurių ilgis ir apytiksliai
25 cm virš žarijų, kad atstumas tarp kiekvieno gabalo būtų 1 cm. Kai oro kontrolė pilnai
veikia, o durelės uždarytos, mediena užsidega
per 2-3 minutes. 

9.  Optimalus kūrenimas

• Galiausiai sureguliuokite oro tiekimą į reikiamą padėtį. Geros temperatūros palaikymą užtikrins antrinis oro tiekimas, todėl krosnelėje esančios malkos degs veiksmingai. Krosnelę nauju kuru galima užpildyti tol, kol rusens žarijos.

Kiek daugiausiai pelenų galima palikti krosnelės viduje? 
Palikite 2-3 cm storio izoliacinį pelenų sluoksnį. Pelenų sluoksnis apsaugo krosnies apačią nuo karščio. Be to užtikrina aukštą degimo temperatūrą, kuri prisideda prie švaresnio ir efektyvesnio kuro deginimo.